Ինժեներական ստեղծագործությունը կրթահամալիրում

Նպատակը Սովորողների մոտ զարգացնել ինժեներական, նորարարական մտածելակերպն ու հմտությունները, ինչպես նաև անմիջական կապ ստեղծել տեսական գիտելիքների և գործնական կիրառությունների միջև: Մասնակիցները Ինժեներական ստեղծագործությունը կրթահամալիրում իրականացվում է սովորողների ընտրությամբ ձևավորված խմբերի գործունեությամբ: Ըստ այդ գործում են հետևյալ խմբերը՝ ․ Արևելյան դպրոց 4,5 դասարան ․ Արևմտյան դպրոց 4,5 դասարան ․ Հարավային դպրոց 4,5 դասարան ․ Հյուսիսային դպրոց…

Միջին դպրոցի ռոբոտաշինության խմբի 2018-19 ուստարվա նախագծեր:

Բնագիտատեխնիկական, ինժեներական ստեղծագործության դասընթացի ծրագիր: Ծրագրի նպատակը-Սովորողների մոտ զարգացնել ինժեներական, նորարարական մտածելակերպն ու հմտությունները, ինչպես նաև անմիջական կապ ստեղծել տեսական գիտելիքների և գործնական կիրառությունների միջև: Այն թույլ կտա ծրագիրն անցած սովորողներին պատշաճ մասնակցություն ունենալ ստուգատեսերին: Ծրագրի բաղկացած է կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ նախագծերից:Կարճաժամկետ նախագծերի նախգծերի միջոցով լուծեւվում են առօրյայում առաջացած խնդիրներ, որոնք առաջացել են կրթհամալիրի…

Մոնիպուլացիոն ռոբոտ-ձեռքի ստեղծում

Մոնիպուլացիոն ռոբոտ-ձեռք Նախագծի նպատակը ՝  սովորողներին տալ գործնական հմտություններ, որոնց միջոցով հնարավորություն կունենան աշխատել տարբեր տեսակի  նյութերի և գործիքների  հետ ( եռաչափ մոդելավորման ծրագիր, եռաչփ տպիչ, Arduino Uno մինի համակարգիչ, քայլային շարժիչներ և այլն):   Նախագծի ընթացքը ՝  սովորողները մոդելավորում են անհրաժեշտ դետալները, որոնք տպվում են եռաչափ տպիչով և անցնում են համապատասխան մշակման փուլը։    Հաջորդ փուլում…

Նախագծեր. փետրվար-մայիս

Մոդելների ստեղծում եռաչափ տպիչով տպելու համար (կրտսեր սովորողներ): Միկրոէլեկտրոնիկայի տարրերի ուսումնասիրություն-կիրառություն (միջին դպրոցի սովորողներ): Դասավորող ռոբոտների ստեղծում (կրտսեր սովորողներ): Մոնիպուլացիոն ռոբոտ-ձեռքի ստեղծում (միջին դպրոցի սովորողներ):

Լաբորատոր ձնեմարդը-նախագիծ

 Բնագիտության և տեխնիկական ստեղծագործության լաբորատորիայում ընտրությամբ ձևավորված սովորողների տարատարիք խմբերի համար դեկտեմբերյան շրջանը յուրատեսակ ամփոփում անց կացնելու շրջան է: Հաշվի առնելով սեպտեմբեր-դեկտեմբերի ընթացքում սովորողների ձեռք բերած հմտությունները և համընդահնուր դեկտեմբերյան նախագծերը՝ որոշեցինք յուրահատուկ լաբորատոր ձնեմարդ պատրաստել: Լաբորատոր ձնեմարդու պատրաստումը անցնում է մի քանի փուլուվ,՝ ընդ որում յուրաքանչյուր փուլում սովորողները և՛ իրենց ձեռք բերած հմտություններն ու…

Նոր եռաչափ տպիչ

Մեկ տարուց ավել է կրթահամալիրի ինժեներական լաբորատորիան ձեռք է բերել տեղական արտադրության եռաչափ տպիչ, որը միանգամից լայն կիրառություն գտավ մեր դասապրոցեսում՝ բազմաթիվ նախագծեր իրականացնելիս։ Այս ընթացքում սովորողները շատ մանրամասն ուսումնասիրեցին գործիքի աշխատանքի սկզբունքը և առաջարկեցին որոշ թերությունների շտկում։ Ի վերջո Միջին դպրոցի ընտրությամբ խմբի սովորողների առաջրկով որոշեցինք պատրաստել նոր եռաչափ տպիչ արդեն իսկ մեր հայտնաբերաց…