1)    3 թվի 40%-ը բազմապատկեցին 3 թվի 60%-ով: Արդյունքում 3 թվի քանի՞ տոկոսը ստացվեց: 2)   Տրակտորը մեկ օրում կարող է վարել 12 հա, կամ ցանել 18 հա: Տասը օրում տրակտորը քանի՞ հեկտար կարող է վարել և վարածը ցանել: 3)   Եթե երկնիշ թիվը բազմապատկենք 9-ով, ապա ստացված թվի թվանշանների գումարը կլինի հավասար այդ երկնիշ թվի…