Լազերային հաստոցի կիրառումը տեխնոպարկում

Տարբեր նախագծեր իրականացնելու համար տեխնոպարկին անհրաժեշտ է ձեռք բերել լազերային հաստոց հետևյալ տեխնիկական տվյալներով։

Նշված հաստոցը կարող է աշխատել տարբեր փայտանյութերի և պլաստիկների հետ, ինչը հնարավորություն կտա իրականացնել բազմաթիվ նախագծեր, որոնք նպատակահարմար չեն կամ պարզապես հնարավոր չէ իրականացնել տեխնոպարկում առկա հաստոցների միջոցով։

Օրինակ ` նմանատիպ եռաչափ մեխանիզմներ կարելի է նախագծել և պատրաստել թէ եռաչափ տպիչների միջոցով և թէ լազերային հաստոցի միջոցով , սակայն ամենամեծ տարբերությունները կայանում են նրանում, որ եռաչափ տպիչով այն կարելի է պատրաստել

2-3 շաբաթների ընթացքում և ծախսել մոտ 10000 դրամի պլաստիկ, իսկ լազերային հաստոցով այն կարելի է պատրաստել ժամերի ընթացքում և ծախսել մոտ 1000 դրամի փայտ։

Լազերային հաստոցը նաև կթեթևացնի մյուս հաստոցների բեռը, որոնք հաճախ օգտագործվում են ոչ արդյունավետ։

Այդ հաստոցը նաև կնպաստի տեխնոպարկում արտադրական ուսուցման զարգացմանը, քանզի ունի բարձր արտադրողականություն։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s