Կիրառական հմտություններ ( նախագիծ )

Նախագիծ

Կիրառական հմտություններ

Նպատակ

Սովորողների մոտ զարգացնել ինժեներական, նորարարական մտածելակերպն ու հմտությունները, ինչպես նաև անմիջական կապ ստեղծել տեսական գիտելիքների և գործնական կիրառությունների միջև:

Մասնակից սովորողներ

Ինժեներական ստեղծագործության ակումբի սովորողներ:

Նախագծի տևողությունը

Մեկ ուսումնական տարի:

Օգտագործվող միջոցները

Համացանց, պրոյեկտոր, համակարգիչներ ներբեռնված համապատասխան ծրագրերով, միջին բարդության ինժեներական գործիքներ/դետալներ և կոնստրուկտորներ, էլէկտրական պարզագույն սարքավորումներ (օր. դիոդներ, կոնդենսատորներ, տրանզիստորներ, դիմադրություններ, լամպեր, ձայնային/ջերմային/լուսային տվիչներ և այլն):

Արդյունք

Կրթահամալիրի ներքին տեխնիկական խնդիրների սպասարկում և լուծում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s